Цей альбом-каталог – про наймасштабнішу мистецьку подію в галузі української художньої кераміки 2011 року – ІІІ Національну виставку-конкурс художньої кераміки “КерамПІК у Опішному!” На ній було представлено найвидатніші досягнення...

Про наймасштабнішу мистецьку подію в галузі української художньої кераміки 2010 року – ІІ Національну виставку-конкурс художньої кераміки “КерамПІК у Опішному!” На ній було представлено найвидатніші досягнення вітчизняних мистців упродовж...

Перша Національна виставка-конкурс художньої кераміки “КерамПІК у Опішному!” (2 липня – 30 жовтня 2009) Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному та Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН...

Унікальна збірка керамологічних джерел і наукових студій з історії гончарства села Дибинці – провідного гончарного осередку Київщини Опубліковано цехову книгу гончарів 1744–1817 років з аналізом архівних документів; історичні розвідки з...

Перше в українській керамології дослідження окремих ремісничих родів Гончарської столиці України – містечка Опішного (Полтавщина) В його основу покладено матеріали, зібрані авторкою в польових керамологічних експедиціях упродовж 2013–2017...

Книгу присвячено життєвому й творчому шляху відомої в Кубані вишивальниці Віри Мордіної, яка походить з українського козацького роду Зубенків і народилася в знаному гончарному осередку - селі Малі Будища, що знаходиться поряд зі всесвітньо...

Дослідження життєвого й творчого шляху, мистецької спадщини видатної української малювальниці, уродженки Малих Будищ (Полтавщина) Мотрони Назарчук (1911-2008) Опубліковано частину творів мисткині з фондових зібрань музеїв України Епістолярій...

Перше в Українській керамології й етнології комплексне дослідження гончарного шкільництва в Україні впродовж 1894-1941 років Вивчено форми передачі професійних гончарських знань, які передували заснуванню спеціалізованих навчальних закладів...

Овчаренко Людмила. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894-1941). – Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 1296 с. – (Академічна керамологічна серія “Гончарні школи України”, випуск 3)

Перше в Українській керамології й етнології комплексне дослідження гончарного шкільництва в Україні впродовж 1894-1941 років Вивчено форми передачі професійних гончарських знань, які передували заснуванню спеціалізованих навчальних закладів...

Коваленко Оксана. Гончарство Полтави XVIII століття: монографія. – Опішне: Українське Народознавство, 2018. – 448 с. – (Українські керамологічні студії, вип.6)

Монографія є першим спеціалізованим дослідженням гончарства Полтави XVIII століття й, водночас, першою грунтовною студією ремесла полкового міста Лівобережної України, здійснено за писемними, археологічними, історичними й етнографічними...

Пуголовок Юрій. Історія української археологічної керамології (1991-2016): монографія. – Опішне: Українське Народознавство, 2018. – 272 с. – (Українські керамологічні студії, вип.17)

Монографію присвячено історії української археологічної керамології від набуття Україною незалежності 1991 року до 2016 року Цей хронологічний період прикметний оновленням національних академічних установ і створенням нових, орієнтованих на...

Котенко Вікторія. Історія української археологічної керамології (1918-1953): монографія. – Опішне: Українське Народознавство, 2018. – 240 с. – (Українські керамологічні студії, вип.16)

Монографію присвячено комплексному аналізу українських академічних видань з археології 1918-1953 років, в яких висвітлено основні етапи становлення української археологічної керамології Через призму діяльності українських археологічних...

Котенко В.В. Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці: монографія. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2017. – 228 с.

Монографія присвячена комплексному вивченню поселення Маслини, що належить до хори Херсонеса Таврійського у Північно-Західній Тавриці Пам'ятка була розкопана протягом 1972-1986 рр загоном Харківського університету Північно-Кримської експедиції...