Гейко Анатолій. Історія української археологічної керамології (кінець XVIII століття – 1917). – Опішне: Українське Народознавство, 2019. – 240 с.

02/11/2020

220.00

Монографію присвячено історії зародження й становлення української археологічної керамології від кінця XVIII століття до 1917 року. Розкрито процеси формування археологічних і керамологічних джерел та виникнення приватних і державних музейних збірок. З’ясовано закономірності становлення, еволюції наукових поглядів на вивчення стародавніх глиняних виробів. Охарактеризовано діяльність наукових і музейних установ, товариств, окремих дослідників, які заклали основи української керамології як академічної науки.