Метка Людмила. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2011. – 240 с.

28/10/2019

660.00

Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства Слобідської України другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях, у бібліотеках та архівах упродовж 2001–2004 років.

Додаткова інформація

Автор

Видавництво

ТОВ "АСМІ"

Рік видання

2011

Кількість сторінок

240

Мова

Українська

ISBN

978-966-182-152-0

Серія

Українські керамологічні студії, вип.2