Українська Керамологія: національний науковий щорічник. 2001 /За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2001. – Кн. 1. – 384 с.

11/03/2023

Збірник продовжує традиції відомого в науковому світі Національного культурологічного щорічника “Українське Гончарство” (1993. – Кн.1; 1995. – Кн.2; 1996. – Кн.3; 1999. – Кн.4). Він присвячений вивченню різноманітних проблем вітчизняного гончарства, кераміки.

Статті провідних українських керамологів висвітлюють питання: виникнення, еволюція і сучасний стан гончарства в Україні; основні закономірності розвитку технічних знань, форм та орнаментики кераміки; міфоритуальні функції гончарних виробів, археологічна кераміка та її інтерпретація, польові етнографічні матеріали, творчість народних майстрів-гончарів і художників-керамістів, визначні постаті українського гончарства, термінолексика гончарства, керамічні навчальні заклади і підприємства, музейні колекції кераміки, симпозіуми, ювілеї, архів Юрія Лащука, Українське керамічне товариство.

Ukr_keram.-2001.-1