Пошивайло Олесь. Про назву гончарної столиці України впродовж другої чверті XVIII – початку ХХ століття // Українська керамологія: національний науковий щорічник. За рік 2018: Український керамолінгвістичний простір /за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІІ. – Т.2. – С.266-294.

30/06/2020

Про побутування назви гончарної столиці України – містечка Опішного – за російського
колоніального режиму впродовж другої чверті ХVІІІ – початку ХХ століття. За літературними
й архівними джерелами відтворено особливості русифікації ойконіма та його автентичного
функціонування серед автохтонного населення.