Дана книга - своєрідне продовження книги "Леонід Назарчук: "Що було, те пройшло, і нема вороття" (шкільні щоденникові записи та студентські літературні твори)", що побачила світ 2019 року У ній читачі знайдуть відповіді на запитання, які виникли в...

Уперше винесено щоденникові записи та літературні твори, що належать перу Леоніда Назарчука (1936-1988) Він уродженець села Малі Будища, розташованого на північних околицях славнозвісного гончарного містечка Опішного, син знаної далеко за межами...

Історико-етнографічне дослідження присвячене кераміці західних областей України, в якому є історичний огляд розвитку народного гончарства, аналізуються етнічні особливості технологічного процесу гончарного виробництва, традиційний...

Книга "Образний світ Валентини Джуранюк" підготовлена в рамках авторського проекту М Гринюк "Галерея майстрів Гуцульщини", затвердженого вченою радою Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва 2005...

Про унікальну мистецьку подію України - Міжнародне БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського, започатковану 2017 року, як Українське БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського з нагоди 100-річчя заснування Української...

На основі архівних документів та матеріалів власних польових розвідок автор відтворює маловідомі і не досліджені досі сторінки з історії колгоспу села Малі Будища, яке за сучасним адміністративно-територіальним поділом відноситься до...

Малі Будищечки – відомий гончарний осередок в Опішнянському Поворсклі, який за кількістю господарств гончарів на середину 1920-х років поступався лише столиці українського гончарства Опішньому Малобудищанські майстри мешкалив різних...

Монографію присвячено історії зародження й становлення української археологічної керамології від кінця ХVIII століття до 1917 року Розкрито процеси формування археологічних і керамологічних джерел та виникнення приватних і державних музейних...

Книга майстра-гончара з Опішні Людмили Омельяненко присвячена одному з найдавніших і найвтаємниченіших народних ремесел - гончарству і, зокрема, одному з найяскравіших його виявів - традиційній глиняній іграшці Автор подає цікаві матеріали...

Міщанин Віктор. Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки

Міщанин Віктор Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, ХижняківкиЗавантажити Наукове дослідження відтворює історичні шляхи розвитку гончарних центрів, що знаходяться в Зіньківському районі Полтавської області, поблизу...

Лащук Юрій. Покутська кераміка. – Опішне: Українське Народознавство, 1998. – 160 с.: іл.

У класичній спадщині українського народного мистецтва почесне місце належить кераміці Покуття, в якій виділяються три яскраві осередки: Коломия, Пистинь та Косів Лащук Юрій Покутська...

Лащук Ю.П. Українські кахлі ІХ – ХІХ століття

В книзі йдеться про зародження та розвиток художньо-стильових особливостей яскравої галузі українського керамічного мистецтва - пічні кахлі та окремі види облицювальної кераміки періоду ІХ - ХІХ століть, які створювалися здебільшого міськими...

Метка Людмила. Глина й глиняний посуд в українській народній медицині (ХІХ – початок ХХІ століття)

Уперше в українській керамології на основі опублікованих джерел і польових керамологічних студій з'ясовано специфіку використання глини й глиняного посуду в народній медицині українців упродовж ХІХ - початку ХХІ століття Проаналізовано...

Метка Людмила. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття

Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства Слобідської України другої половини ХІХ - першої половини ХХ століття В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях упродовж 2001-2004 років Метка...

Коваленко Оксана. Глиняні люльки XVII-XVIII століть (за матеріалами Полтавщини)

Дослідження сучасного українського вченого - керамолога, археолога, історика й музеолога - є першим у нашій країні монографічним вивченням термінології, типології, технології виготовлення, особливостей форм і декору люльок, віднайдених у...

Метка Людмила. Василь Омеляненко: про особисте – відверто

Про особисте життя майстра глиняної декоративної скульптури, Василя Омеляненка із селища Опішне Полтавської області За основу статті взято спогади 2012-2017 років Метка Людмила Василь Омеляненко: про особисте -...

Белько Олег. Першопочатки виготовлення глиняної черепиці й цегли, як складових гончарства на Полтавщині, за сприяння органів земського самоврядування (1894-1899 рр.)

Стаття присвячена діяльності Полтаського губернського земства з підтримки вогнетривкого будівництва Розглядаються заходи органів місцевого самоврядування з розвитку черепичного виробництва Белько Олег Першопочатки виготовлення...

Коваленко О.В. Продукція полтавських гончарів XVIII ст.: горщики

Розглянуто особливості продукції полтавських гончарів XVIII ст Зокрема, проаналізовано форму та декорування горщиків Видалені морфологічні типи, переважаючі орнаментальні схеми З"ясовано, що на сьогодні особливостями полтавського посуду слід...

Белько Олег. Шляхи реалізації програми вогнетривкого будівництва на Полтавщині (1894-1915)

Стаття присвячена діяльності Полтавського губернського земства по збереженню глиняних ресурсів краю, аналізуються вирішення питань земськими місцевими органами самоврядування, приватними господарствами щодо організації вогнетривкого...