Книга "Образний світ Валентини Джуранюк" підготовлена в рамках авторського проекту М Гринюк "Галерея майстрів Гуцульщини", затвердженого вченою радою Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва 2005...

Про унікальну мистецьку подію України - Міжнародне БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського, започатковану 2017 року, як Українське БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського з нагоди 100-річчя заснування Української...

На основі архівних документів та матеріалів власних польових розвідок автор відтворює маловідомі і не досліджені досі сторінки з історії колгоспу села Малі Будища, яке за сучасним адміністративно-територіальним поділом відноситься до...

Малі Будищечки – відомий гончарний осередок в Опішнянському Поворсклі, який за кількістю господарств гончарів на середину 1920-х років поступався лише столиці українського гончарства Опішньому Малобудищанські майстри мешкалив різних...

Монографію присвячено історії зародження й становлення української археологічної керамології від кінця ХVIII століття до 1917 року Розкрито процеси формування археологічних і керамологічних джерел та виникнення приватних і державних музейних...

Книга майстра-гончара з Опішні Людмили Омельяненко присвячена одному з найдавніших і найвтаємниченіших народних ремесел - гончарству і, зокрема, одному з найяскравіших його виявів - традиційній глиняній іграшці Автор подає цікаві матеріали...

У монографії висвітлюються семіотико-етнологічні аспекти гончарства Це перше в українській науці комплексне дослідження світового гончарства як полісемантичного комплексу культурних знаків На основі широких загальнокультурних...

Василенко В Т 2, ч 1 и 2: Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской...

Метка Людмила. Глина й глиняний посуд в українській народній медицині (ХІХ – початок ХХІ століття)

Уперше в українській керамології на основі опублікованих джерел і польових керамологічних студій з'ясовано специфіку використання глини й глиняного посуду в народній медицині українців упродовж ХІХ - початку ХХІ століття Проаналізовано...

Метка Людмила. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття

Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства Слобідської України другої половини ХІХ - першої половини ХХ століття В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях упродовж 2001-2004 років Метка...

Коваленко Оксана. Глиняні люльки XVII-XVIII століть (за матеріалами Полтавщини)

Дослідження сучасного українського вченого - керамолога, археолога, історика й музеолога - є першим у нашій країні монографічним вивченням термінології, типології, технології виготовлення, особливостей форм і декору люльок, віднайдених у...

Метка Людмила. Василь Омеляненко: про особисте – відверто

Про особисте життя майстра глиняної декоративної скульптури, Василя Омеляненка із селища Опішне Полтавської області За основу статті взято спогади 2012-2017 років Метка Людмила Василь Омеляненко: про особисте -...

Белько Олег. Першопочатки виготовлення глиняної черепиці й цегли, як складових гончарства на Полтавщині, за сприяння органів земського самоврядування (1894-1899 рр.)

Стаття присвячена діяльності Полтаського губернського земства з підтримки вогнетривкого будівництва Розглядаються заходи органів місцевого самоврядування з розвитку черепичного виробництва Белько Олег Першопочатки виготовлення...

Коваленко О.В. Продукція полтавських гончарів XVIII ст.: горщики

Розглянуто особливості продукції полтавських гончарів XVIII ст Зокрема, проаналізовано форму та декорування горщиків Видалені морфологічні типи, переважаючі орнаментальні схеми З"ясовано, що на сьогодні особливостями полтавського посуду слід...

Белько Олег. Шляхи реалізації програми вогнетривкого будівництва на Полтавщині (1894-1915)

Стаття присвячена діяльності Полтавського губернського земства по збереженню глиняних ресурсів краю, аналізуються вирішення питань земськими місцевими органами самоврядування, приватними господарствами щодо організації вогнетривкого...

Ликова Оксана. Малі епіграфічні написи на глиняних виробах Михайла Китриша

Проаналізовано малі епіграфічні написи на глиняних виробах Михайла Китриша Написи за змістом розподілені за кількома основними групами Визначено способи і місця нанесення написів на вироби Простежено зміну написів у часовому розрізі...

Гейко Анатолій. Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї

Монографія є першим спеціалізованим дослідженням ремонту глиняного посуду на теренах України й суміжних країн Керамологічні, археологічні й етнографічні джерела дозволили вивчити це унікальне явище традиційно-побутової культури від...

Гейко Анатолій. Гра “Крем’яхи” як джерело наукових студій

Монографія є першим комплексним дослідженням української народної гри "Крем'яхи", а також подібних ігор народів світу Керамологічні, археологічні, етнографічні та інші джерела дозволили охарактеризувати різновиди гри, її еволюцію й причини...