Белько Олег. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919). – Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 280 с.

23/10/2019

540.00

У монографії досліджено вплив Полтавського губернського земства на гончарний промисел Полтавщини впродовж 1876-1919 років. Охарактеризовано наявні джерела й літературу з проблематики дослідження; засоби впливу земства на поліпшення технічного й технологічного процесів, художньої досконалості виробів; проаналізовано основні напрями діяльності земства з підтримки промислу; з’ясовано роль і місце земських гончарних навчальних закладів у вирішенні актуальних проблем промислу; досліджено заходи щодо популяризації та збуту глиняних виробів через кустарні склади, виставкову діяльність на території регіону, держави й на міжнародних ринках.
Категорія:

Додаткова інформація

Автор

Видавництво

Українське Народознавство

Рік видання

2017

Кількість сторінок

280

Мова

Українська

ISBN

978-966-7322-33-5

Серія

Українські керамологічні студії, вип.14