Книга "Образний світ Валентини Джуранюк" підготовлена в рамках авторського проекту М Гринюк "Галерея майстрів Гуцульщини", затвердженого вченою радою Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва 2005...

Про унікальну мистецьку подію України - Міжнародне БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського, започатковану 2017 року, як Українське БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського з нагоди 100-річчя заснування Української...

На основі архівних документів та матеріалів власних польових розвідок автор відтворює маловідомі і не досліджені досі сторінки з історії колгоспу села Малі Будища, яке за сучасним адміністративно-територіальним поділом відноситься до...

Малі Будищечки – відомий гончарний осередок в Опішнянському Поворсклі, який за кількістю господарств гончарів на середину 1920-х років поступався лише столиці українського гончарства Опішньому Малобудищанські майстри мешкалив різних...

Монографію присвячено історії зародження й становлення української археологічної керамології від кінця ХVIII століття до 1917 року Розкрито процеси формування археологічних і керамологічних джерел та виникнення приватних і державних музейних...

Книга майстра-гончара з Опішні Людмили Омельяненко присвячена одному з найдавніших і найвтаємниченіших народних ремесел - гончарству і, зокрема, одному з найяскравіших його виявів - традиційній глиняній іграшці Автор подає цікаві матеріали...

У монографії висвітлюються семіотико-етнологічні аспекти гончарства Це перше в українській науці комплексне дослідження світового гончарства як полісемантичного комплексу культурних знаків На основі широких загальнокультурних...

Василенко В Т 2, ч 1 и 2: Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской...

Пошивайло Олесь. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина)

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному відроджує започатковану діяльність земських статистів і етнографів по збиранню ремісничої лексики, що має завершити Пошивайло Олесь Ілюстрований словник народної...

Пошивайло Світлана. Історія та історіографія української культурної керамології (1900-1920)

Розглядаються ключові аспекти розвитку української культурної керамології, окреслені періоди та з"ясовано, які публікації присвячені кожному періодові становлення української культурної керамології протягом перших 20 років ХХ...

Пуголовок Юрій. Будівельна справа літописних сіверян

Монографію присвячено комплексному вивченню будівництва населення роменської культури Дніпровського Лівобережжя України Особливості цього аспекту матеріальної культури сіверян з’ясовано на основі аналізу історіографії й систематизації...

Рахно Костянтин. Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов”янських народів

Монографію присвячено календарній обрядовості з використанням глиняних виробів у традиційно-побутовій культурі росіян і поляків – Свистоплясці та Ренкавці На підставі широкого кола джерел простежено ґенезу й еволюцію цієї обрядовості,...

Метка Людмила. Глиняні вироби в народній медицині: лікування “соняшниці”

Спираючись на праці дослідників народної української культури середини ХІХ - початку ХХ ст, застосовуючи власні етнографічні матеріали, авторка аналізує використання глиняних виробів у процесі лікування в українському знахарстві "соняшниці"...

Гавриш Лариса. Південний регіон збуту глиняних виробів опішнянських гончарів

Розглядається оптовий спосіб збуту глиняних виробів опішнянських гончарів скупникам, які займалися подальшим перепродажем товару на Півдні Дослідження охоплює часовий проміжок від останньої чверті ХІХ до першої третини ХХстоліття Гавриш...

Гавриш Лариса. Збут глиняних виробів гончарів Харківської губернії в другій половині ХІХ ст. (способи й форми продажу, ціни, ареали поширення)

Узагальнено інформацію про способи (оптовий і роздрібний) та форми (роздрібний продаж чи обмін самим гончарем, оптовий збут посередникам) продажу глиняного посуду гончарів Харківської губернії в другій половині ХІХ ст; окреслено ареали збуту;...

Гейко Анатолій. Гончарство населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя

Монографію присвячено реконструкції гончарства населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя Здійснено огляд історії дослідження поселенських і поховальних пам’яток Аналіз і узагальнення матеріалів, у поєднанні з...

Пошивайло Олесь. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна

Гончарство – це Боже Одкровення людській цивілізації, стверджує автор Уперше в народознавчій літературі він узагальнює міфологічні уявлення про гончарів, розповідає про роль глини в житті українського народу, про гончарні цехи, професійні...