Дана книга - своєрідне продовження книги "Леонід Назарчук: "Що було, те пройшло, і нема вороття" (шкільні щоденникові записи та студентські літературні твори)", що побачила світ 2019 року У ній читачі знайдуть відповіді на запитання, які виникли в...

Уперше винесено щоденникові записи та літературні твори, що належать перу Леоніда Назарчука (1936-1988) Він уродженець села Малі Будища, розташованого на північних околицях славнозвісного гончарного містечка Опішного, син знаної далеко за межами...

Історико-етнографічне дослідження присвячене кераміці західних областей України, в якому є історичний огляд розвитку народного гончарства, аналізуються етнічні особливості технологічного процесу гончарного виробництва, традиційний...

Книга "Образний світ Валентини Джуранюк" підготовлена в рамках авторського проекту М Гринюк "Галерея майстрів Гуцульщини", затвердженого вченою радою Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва 2005...

Про унікальну мистецьку подію України - Міжнародне БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського, започатковану 2017 року, як Українське БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського з нагоди 100-річчя заснування Української...

На основі архівних документів та матеріалів власних польових розвідок автор відтворює маловідомі і не досліджені досі сторінки з історії колгоспу села Малі Будища, яке за сучасним адміністративно-територіальним поділом відноситься до...

Малі Будищечки – відомий гончарний осередок в Опішнянському Поворсклі, який за кількістю господарств гончарів на середину 1920-х років поступався лише столиці українського гончарства Опішньому Малобудищанські майстри мешкалив різних...

Монографію присвячено історії зародження й становлення української археологічної керамології від кінця ХVIII століття до 1917 року Розкрито процеси формування археологічних і керамологічних джерел та виникнення приватних і державних музейних...

Книга майстра-гончара з Опішні Людмили Омельяненко присвячена одному з найдавніших і найвтаємниченіших народних ремесел - гончарству і, зокрема, одному з найяскравіших його виявів - традиційній глиняній іграшці Автор подає цікаві матеріали...

Ликова Оксана. Малі епіграфічні написи на глиняних виробах Михайла Китриша

Проаналізовано малі епіграфічні написи на глиняних виробах Михайла Китриша Написи за змістом розподілені за кількома основними групами Визначено способи і місця нанесення написів на вироби Простежено зміну написів у часовому розрізі...

Гейко Анатолій. Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї

Монографія є першим спеціалізованим дослідженням ремонту глиняного посуду на теренах України й суміжних країн Керамологічні, археологічні й етнографічні джерела дозволили вивчити це унікальне явище традиційно-побутової культури від...

Гейко Анатолій. Гра “Крем’яхи” як джерело наукових студій

Монографія є першим комплексним дослідженням української народної гри "Крем'яхи", а також подібних ігор народів світу Керамологічні, археологічні, етнографічні та інші джерела дозволили охарактеризувати різновиди гри, її еволюцію й причини...

Пошивайло Олесь. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина)

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному відроджує започатковану діяльність земських статистів і етнографів по збиранню ремісничої лексики, що має завершити Пошивайло Олесь Ілюстрований словник народної...

Пошивайло Світлана. Історія та історіографія української культурної керамології (1900-1920)

Розглядаються ключові аспекти розвитку української культурної керамології, окреслені періоди та з"ясовано, які публікації присвячені кожному періодові становлення української культурної керамології протягом перших 20 років ХХ...

Пуголовок Юрій. Будівельна справа літописних сіверян

Монографію присвячено комплексному вивченню будівництва населення роменської культури Дніпровського Лівобережжя України Особливості цього аспекту матеріальної культури сіверян з’ясовано на основі аналізу історіографії й систематизації...

Рахно Костянтин. Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов”янських народів

Монографію присвячено календарній обрядовості з використанням глиняних виробів у традиційно-побутовій культурі росіян і поляків – Свистоплясці та Ренкавці На підставі широкого кола джерел простежено ґенезу й еволюцію цієї обрядовості,...

Метка Людмила. Глиняні вироби в народній медицині: лікування “соняшниці”

Спираючись на праці дослідників народної української культури середини ХІХ - початку ХХ ст, застосовуючи власні етнографічні матеріали, авторка аналізує використання глиняних виробів у процесі лікування в українському знахарстві "соняшниці"...

Гавриш Лариса. Південний регіон збуту глиняних виробів опішнянських гончарів

Розглядається оптовий спосіб збуту глиняних виробів опішнянських гончарів скупникам, які займалися подальшим перепродажем товару на Півдні Дослідження охоплює часовий проміжок від останньої чверті ХІХ до першої третини ХХстоліття Гавриш...

Гавриш Лариса. Збут глиняних виробів гончарів Харківської губернії в другій половині ХІХ ст. (способи й форми продажу, ціни, ареали поширення)

Узагальнено інформацію про способи (оптовий і роздрібний) та форми (роздрібний продаж чи обмін самим гончарем, оптовий збут посередникам) продажу глиняного посуду гончарів Харківської губернії в другій половині ХІХ ст; окреслено ареали збуту;...