Українська Керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2007. Атрибуція кераміки в Україні. – Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.ІІІ. – Т.2. – 376 с.

12/11/2019

160.00

У другому томі третьої книги Національного наукового щорічника «Українська керамологія» подано матеріали Всеукраїнського науково-практичного керамологічного семінару «Сучасні проблеми атрибутування керамологічних колекцій в Україні» та статті, присвячені тотожній тематиці.