Лащук Ю.П. Гуцульська кераміка /За заг. ред. Н.Д.Манучарової. – К.: Державне видавництво літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1956. – 84 с. – (Українське народне декоративне мистецтво; Вип.VІІ)

04/12/2019