Украинское народное творчество. Серія VI. Гончарныя изделія. Выпуск 1-ый. Типы украинской гончарной посуды. – Полтава: издание Кустарного склада Полтав. губ. земства, 1913.

04/12/2019

В альбомі відтворено основні форми глиняних виробів, що виготовлялися наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття гончарями Полтавщини. У ньому репродуктовано більше 200 зразків глиняних виробів та орнаментів їхнього розпису. Більшість малюнків представляють творчі досягнення майстрів гончарської столиці України – Опішного.