Пошивайло Марія. Гончарний код українського фольклору (семіотика, образність, атрибутика, текстологія). – Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 464 с.

02/11/2019

840.00

Дослідження присвячене виявленню гончарного коду в українському фольклорі; вивченню різножанрових народнопоетичних творів з елементами й сюжетами гончарської тематики як культурного тексту; реконструкції міфо-ритуальних і семіотичних функцій гончарства і глиняних виробів; показу комплексного, багатоаспектного представлення гончарства в традиційній культурі українців.

У монографії визначено елементи концептосфери, висвітлено ґенезу та формування мотивної структури в площині «образного поля» гончарського фольклору; охарактеризовано специфіку фольклору гончарів, загальні змістово-формальні й функціональні закономірності жанрового явища; досліджено гончарні виміри дитячого фольклору, його жанрової специфіки, вербальних та естетичних кодів, функціональних принципів; розкрито символічний аспект кераміки в малих формах фольклору; реконструйовано функції й семантику глиняних виробів у календарно-обрядовій творчості.

Категорія: Позначки: , ,

Додаткова інформація

Автор

Видавництво

Українське Народознавство

Рік видання

2015

Кількість сторінок

464

Мова

Українська

ISBN

978-966-7322-31-1

Серія

Українські керамологічні студії, вип.13