Курочкін Олександр. Українські новорічні ритуали: “Коза” і “Маланка”. – Опішне: Українське Народознавство, 1995. – 392 с.

28/11/2019

810.00

У монографії за етнографічними та фольклорними джерелами реконструюється архаїчний сценарій новорічних обрядів українців, досліджується їх генеза, структура, просторова й часова динаміка. Через традицію народної маски, яка постає в різних іпостасях — сакрально-магічної речі, художнього символу, святкового реквізиту, обрядового персонажу, автор заглиблюється в давні пласти світоглядних уявлень українців. Порушуються проблеми співвідносин в обрядах язичницьких і християнських уявлень, тотожності східнослов’янського рядження і західно-європейського карнавалу, особливостей побутування народних масок в умовах сьогодення.
Видання багато ілюстроване фотографіями, оригінальними малюнками, реконструкціями.
Книга є першою в серії «Українські етнологічні студії», що її започатковують Полтавське обласне управління культури та Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному.

Категорія: Позначки: ,