Гейко Анатолій. Виробництво ліпленого посуду в племен скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 20 с.

19/11/2019

60.00

Вперше проведено найбільш повне узагальнююче дослідження глиняного посуду та загальних закономірностей розвитку гончарства землеробсько-скотарських племен скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Вперше комплексно вивчено технологічні етапи виготовлення посуду, гончарні знаряддя праці та виробничі споруди. Виділено організаційні форми виробництва глиняного посуду, уточнено його класифікацію за призначенням і морфологічними особливостями, до наукового обігу введено нові археологічні джерела.

Категорія: