Українське Гончарство: Національний культурологічний щорічник. За роки 1996-1999. – Опішне: Українське Народознавство, 1999. – Кн. 4. – 656 с.

Четверта книга відомого в науковому світі щорічника продовжує публікації з поля археології, історії, етнології і мистецтва українського гончарства. Матеріали польових досліджень поєднуються з теоретичними студіями і опрацюванням музейних колекцій. Започатковуються нові рубрики – “Методологія керамологічних досліджень”, “Термінологія гончарства”, “Технологія гончарства”, “Технічна кераміка”, “Реставрація кераміки”, “Дослідження молодих керамологів”, “Гончарські скарбниці”, “Керамологічні раритети”. Публікуються проблемні і дискусійні статті, рецензії, унікальні фотографії, нові надходження Гончарської Книгозбірні України.

Українське Гончарство: Національний культурологічний щорічник. За рік 1995. – Опішне: Українське Народознавство, 1996. – Кн. 3. – 576 с.

Третя книга відомого в науковому світі щорічника продовжує публікації з поля археології, історії, етнології і мистецтва українського гончарства. Матеріали польових досліджень поєднуються з теоретичними студіями і опрацюванням музейних колекцій. Започаткокуються нові рубрики – “Світове гончарство” та “Дисертації”. Публікуються проблемні і дискусійні статті, рецензії, унікальні фотографії, нові надходження Гончарської Книгозбірні України.

Українське Гончарство: Національний культурологічний щорічник. За рік 1994. – Опішне: Українське Народознавство, 1995. – Кн. 2. – 576 с.

Друга книга відомого в науковому світі щорічника продовжує публікації з поля археології, етнографії, мистецтва українського гончарства. Звіти про польові етнографічні експедиції висвітлюють традиційні прийоми роботи майстрів численних гончарних центрів України. Вперше публікуються унікальні матеріяли про гончарні осередки Сумщини, Волині, Житомирщини. Свої рубрики започатковують Аудіовізуальний Фонд Українського Гончарства, Архів Українського Гончарства. Друкуються проблемні та дискусійні статті, рецензії, нові надходження Гончарської Книгозбірні України, основоположні документи діяльності Державного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. Окремий розділ присвячений 100-літтю від дня народження славетного українського гончаря Федора Гнідого.

Українське Гончарство: Національний культурологічний щорічник: Науковий збірник за минулі літа /Упоряд. Олеся Пошивайла; Худож. Юрко Пошивайло; Пер. на англ. Ігоря Пошивайла. – Київ – Опішне: Молодь – Українське Народознавство, 1993. – Кн. 1. – 520 с.

Апостолами Українства на тлі віків постають Гончарі, які своїми непідвладними часу творіннями натхненно проповідували основоположні світоглядні ідеї Вітчизни. Вони творили глиняні письмена, звернені в прийдешність, а тому й сьогодні промовляють до нас, наснажуючи Вірою в прадавність і самодостатність власної культури.Книга є першим на терені України збірником оригінальних матеріалів, цілком присвячених одному з найдревніших і найутаємниченіших ремесел. Його мета — через розмаїтість просторових і часових особливостей гончарних центрів створити цілісний образ самобутнього явища народної культури і в такий спосіб явити світові наші духовні надбання.