Археологічна керамологія: Науковий журнал. – Опішне: Українське Народознавство, 2020. – №1(3). – 152 с.

06/10/2020