Етноцид українського гончарства та його блискуче втілення в незалежній Українській Державі (самоїдство як ефективний засіб самознищення національної ідентичності) / Автор-упорядник Олесь Пошивайло. – Опішне: Українське Народознавство, 2007. – 52 с.

03/02/2020