Пошивайло Олесь. З досвіду роботи по підтримці й розвитку гончарства Опішні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть: Методичні рекомендації. – Опішня: Музей гончарства, 1989. – 62 с.

03/02/2020