Рахно Костянтин. Крик кажана. Гончарство у фольклорній спадщині українців: монографія. – Опішне: Українське Народознавство, 2020. – 1472 с. – (Українські керамологічні студії; вип. 22)

19/03/2021

800.00

Монографію присвячено історії української фольклористики в керамологічному аспекті з
найдавніших часів до початку ХХІ століття. Накопичення фактажної бази керамологічних студій
почалося саме з фольклорних матеріалів – міфологічних легенд, казок, переказів, бувальщин,
пісень, приказок і прислів’їв про гончарів і горшковозів, гончарні сировину й вироби, торгівлю
ними та їхнє застосування, з описів календарних, родинних та оказійних обрядів, магічних практик,
вірувань і повір’їв, де фігурували глиняні вироби чи були задіяні гончарі. Виявлено елементи
гончарського фольклору в джерелах ХІ – кінця ХVІІІ століття, показано збирання гончарського
фольклору в першій половині ХІХ століття, основні тенденції розвитку української керамологічної
науки в другій половині ХІХ століття – на початку ХХ століття, піднесення української керамології
в першій половині ХХ століття, діаспорні дослідження керамологічної проблематики, студіювання
гончарської проблематики в другій половині ХХ століття, сучасні наукові дослідження
гончарства як явища духовної культури. Наведено біографічні довідки про фольклористів,
етнографів, керамологів, діячів культури, які фіксували й досліджували гончарський фольклор,
охарактеризовано їхній внесок у формування фольклористичних джерел керамології, які мають
значний пізнавальний потенціал.

Додаткова інформація

Автор

Видавництво

Українське Народознавство

Рік видання

2020

Кількість сторінок

1472

Мова

Українська

ISBN

978-966-7322-48-9

Серія

Українські керамологічні студії, вип.22