Гейко Анатолій. Гончарство населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2011. -248 с.

28/10/2019

150.00

Монографію присвячено реконструкції гончарства населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Здійснено огляд історії дослідження поселенських і поховальних пам’яток. Аналіз і узагальнення матеріалів, у поєднанні з комплексним застосуванням методів техніко-природничих наук, експериментального моделювання, етноархеології, дозволили реконструювати технологію виготовлення глиняного посуду, з’ясувати його асортименті призначення.