Пошивайло Олесь. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина)

20/05/2019

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному відроджує започатковану діяльність земських статистів і етнографів по збиранню ремісничої лексики, що має завершити