Пошивайло Олесь. Гончарство Лівобережної України ХІХ – початку ХХ століть і відображення в ньому основних духовних настанов української народної свідомості. – К.: Молодь, 1991. – 282 с.

10/12/2019

В монографії досліджується гончарство як суттєвий компонент, семіотичний феномен народної культури; аналізуються етнографічні особливості гончарства Лівобережної України /Гетьманщини/, визначаються його місце й роль в системі традиційно-побутової культури українського народу. Вивчається генезис гончарських традицій» народних поглядів на гончарство і гончарів, Виявляються принципи функціонування механізму створення гончарних виробів і реалізації їх поліфункціональності в побуті.