Метка Людмила. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття

19/09/2019

Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства Слобідської України другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях упродовж 2001-2004 років