Геппенер Н. Жерденівські ганчарі. – К.: Вид. Київського краєвого сіль-госп. музею та П.П.П. виставки, 1928. – 35 с.

15/12/2019