Українське Бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського 2017 Про унікальну мистецьку подію України - Українське Бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського, започатковану з нагоди 100-річчя заснування Української Академії...

Гончарныя изделіяЗавантажити В альбомі відтворено основні форми глиняних виробів, що виготовлялися наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття гончарями Полтавщини У ньому репродуктовано більше 200 зразків глиняних виробів та орнаментів їхнього...

Український керамологічний журнал - 2001 -...

Коваленко О.В. Продукція полтавських гончарів XVIII ст.: горщики

Розглянуто особливості продукції полтавських гончарів XVIII ст Зокрема, проаналізовано форму та декорування горщиків Видалені морфологічні типи, переважаючі орнаментальні схеми З"ясовано, що на сьогодні особливостями полтавського посуду слід...

Белько Олег. Шляхи реалізації програми вогнетривкого будівництва на Полтавщині (1894-1915)

Стаття присвячена діяльності Полтавського губернського земства по збереженню глиняних ресурсів краю, аналізуються вирішення питань земськими місцевими органами самоврядування, приватними господарствами щодо організації вогнетривкого...

Ликова Оксана. Малі епіграфічні написи на глиняних виробах Михайла Китриша

Проаналізовано малі епіграфічні написи на глиняних виробах Михайла Китриша Написи за змістом розподілені за кількома основними групами Визначено способи і місця нанесення написів на вироби Простежено зміну написів у часовому розрізі...

Гейко Анатолій. Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї

Монографія є першим спеціалізованим дослідженням ремонту глиняного посуду на теренах України й суміжних країн Керамологічні, археологічні й етнографічні джерела дозволили вивчити це унікальне явище традиційно-побутової культури від...

Гейко Анатолій. Гра “Крем’яхи” як джерело наукових студій

Монографія є першим комплексним дослідженням української народної гри "Крем'яхи", а також подібних ігор народів світу Керамологічні, археологічні, етнографічні та інші джерела дозволили охарактеризувати різновиди гри, її еволюцію й причини...

Пошивайло Олесь. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина)

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному відроджує започатковану діяльність земських статистів і етнографів по збиранню ремісничої лексики, що має завершити Пошивайло Олесь Ілюстрований словник народної...

Пошивайло Світлана. Історія та історіографія української культурної керамології (1900-1920)

Розглядаються ключові аспекти розвитку української культурної керамології, окреслені періоди та з"ясовано, які публікації присвячені кожному періодові становлення української культурної керамології протягом перших 20 років ХХ...

Пуголовок Юрій. Будівельна справа літописних сіверян

Монографію присвячено комплексному вивченню будівництва населення роменської культури Дніпровського Лівобережжя України Особливості цього аспекту матеріальної культури сіверян з’ясовано на основі аналізу історіографії й систематизації...

Рахно Костянтин. Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов”янських народів

Монографію присвячено календарній обрядовості з використанням глиняних виробів у традиційно-побутовій культурі росіян і поляків – Свистоплясці та Ренкавці На підставі широкого кола джерел простежено ґенезу й еволюцію цієї обрядовості,...

Метка Людмила. Глиняні вироби в народній медицині: лікування “соняшниці”

Спираючись на праці дослідників народної української культури середини ХІХ - початку ХХ ст, застосовуючи власні етнографічні матеріали, авторка аналізує використання глиняних виробів у процесі лікування в українському знахарстві "соняшниці"...